2023

Силабус_Основи психології

Силабус_Соціологія

Силабус_Українська мова за професійним спрямуванням

Силабус_Стандартизація в готелях та ресторанах

Силабус_Естетичне оформлення готелів та ресторанів

Силабус_Етнографія

Силабус_Етика й естетика

Силабус_Виробнича практика

Силабус_Інозема мова за професійним спрямуванням (англ.) 3-4 курс

Силабус_Основи маркетингу

Силабус_Основи менеджменту

Силабус_Основи охорони праці і безпеки життєдіяльнності

Силабус_Правове регулювання в туристичній діяльності

Силабус_Туристичне краєзнавство

Силабус_Економіка підприємства

Силабус_Основи_філософських_знань

Силабус_Організація_екскурсійного_обслуговування

Силабус_Друга_іноземна_мова_за_професійним_спрямуванням_нім

Силабус_Вища математика