Гушул Роксолана Василівна

Гушул Роксолана Василівна,
спеціаліст ІІ категорії
викладач дисциплін:
«Іноземна мова»,
«Іноземна мова за професійним спрямуванням»,

ОсвітаДосвід роботиПідвищення кваліфікаціїНаукові публікаціїКонтакти

Навчалась в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. В 2019 році закінчила факультет іноземних мов та отримала диплом магістра за спеціальністю «Філологія», професійна кваліфікація: «Філолог. Викладач англійської мови та літератури, французької мови. Перекладач»

2020 року – по теперішній час – викладач Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2021

 • Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Cертифікат про пiдвищення квалiфiкацiї. Тема: «Учителі (викладачі) англійської мови, керівники гуртка Варіант 1 (УАМ)». 29.01.2021. № ПК02136376/УАМ1/01/001402/21. Кількість годин – 30 год (1 кредит ЄКТС).

2022

 • Сертифікат про підвищення кваліфікації СЕ22 № 1025 на базі Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» на тему: «Педагогіка партнерства: техніки зворотного зв’язку у форматі дистанційного/очного навчання» (25-29.01.2022). Кількість годин – 30 год (1 кредит ЄКТС).
 • Сертифікат про підвищення кваліфікації наданий Сергієм Терно, Наталією Степановою та Сергієм Горбачовим через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Критичне мислення для освітян». Кількість годин – 30 год (1 кредит ЄКТС). Виданий 22.02.2022.

2023

 • Центр інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem». Сертифікат про підвищення кваліфікації СЕ22 № 1242 на тему: «Професійний розвиток викладача в умовах воєнного стану». 20-24.02.2023. 30 годин (1 кредит ЄКТС)

2024

 • ГО «ІППО». Сертифікат про підвищення кваліфікації №5335746458361734691 на тему: «Збільшення потужності мозку: ефективні методи для запамʼятовування. Іноземні мови». 09.01.2024. 30 годин (1 кредит ЄКТС)

 1. Брич Р. В. КОНЦЕПТ FASHION У СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури” (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 6-10 лютого 2019 р.) / За ред. доц. В. В. Жуковської., Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2019. 170 с.  
 2. Брич Р.В. ЛЕКСИЧНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ FASHION У РОМАНІ ЛОРЕН ВАЙСБЕРГЕР “THE DEVIL WEARS PRADA”. “Еврика – ХX”: Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019. 222 с. 
 3. Брич Р. В. ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ FASHION У РОМАНІ ЛОРЕН ВАЙСБЕРГЕР “THE DEVIL WEARS PRADA”. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації Том 30 (69). № 3. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.102-106
 4. Брич Р. В. Структура концепту FASHION. МОВА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА: Інтеграційні тенденції в сучасному світі: матеріали XVІІ міжнародної студентської Інтернет-конференції 14-15 березня 2019 р. / гол. ред. Т. І. Ямчинська. Вінниця. 2019. С. 282
 5. Гушул Р. В., Федик В. В. НЕОЛОГІЗМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19//Modern directions of scientific research development. Proceedings зof the 4th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya- modern-directions-of-scientific-research-development-28-30-sentyabrya-2021-goda- chikago-ssha-arhiv/.
 6. Гушул Р. В., Федик В. В. Особливості перекладу назв фільмів з англійської мови на українську/Translation peculiarities of the English film titles into Ukrainian. Збірник наукових праць. «Закарпатські філологічні студії». 2022. Випуск 21 №2. С. 159-163
 7. Гушул Р.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перекладознавство та філологічний дискурс». 2023. С.13-16

Навчально-методичні комплекси:

https://drive.google.com/drive/folders/1otQ_bfRrysh0UITbzKMfzq4stACBDQVv