2021

Силабус_Естетичне оформлення готелів та ресторанів

Силабус_Основи менеджменту

Силабус_Туристичне краєзнавство

Силабус_Бухгалтерський облік

Силабус_Гігієна і санітарія в підприємствах готельного та ресторанного типу

Силабус_Економіка підприємства

Силабус_Організація екскурсійного обслуговування

Силабус_Організація та технологія обслуговування в готелях

Силабус_Організація та технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства

Силабус_Основи маркетингу

Силабус_Польська мова

Силабус_Рекреаційна географія

Силабус_Стандартизація в готелях і ресторанах

Силабус_Технологія і організація туристичного обслуговування