Викладацький склад

Вольвин Елла Михайлівна

спеціаліст вищої категорії,

викладач дисциплін:
«Основи менеджменту»,
«Технологія і організація туристичного обслуговування»,
«Естетичне оформлення готелів і ресторанів»,
«Стандартизація в готелях і ресторанах»,
«Географія туризму»,
«Організація та технологія обслуговування в готелях»,
«Естетичне оформлення готелів та ресторанів»,
керівник практики,
член екзаменаційної комісії,

голова циклової комісії.

E-mail: ella.volvyn@pnu.edu.ua

Бартків Оксана Володимирівна

спеціаліст ІІ категорії,

викладач дисциплін:

«Природничі науки»,
«Географія»,
«Географія туризму»,
«Рекреаційна географія»,
«Громадянська освіта. Економічна теорія»,
«Захист України (польові збори)»

E-mail: oksana.bartkiv@pnu.edu.ua

Бурчак Світлана Степанівна

спеціаліст,

викладач дисципліни:

«Організація та обслуговування в закладах ресторанного господарства»,

E-mail: svitlana.burchak@pnu.edu.ua

Гушул Роксолана Василівна

спеціаліст,

викладач дисциплін:

«Іноземна мова» (англ.),
«Іноземна мова за професійним» (англ.),

член екзаменаційної комісії

Email: roksolana.hushul@pnu.edu.ua

Зіняк Тетяна Романівна

спеціаліст ІІ категорії,

викладач дисциплін:
«Географія»,
«Захист України (польові збори)».

E-mail: tetyana.zinyak@pnu.edu.ua

Копцюх Наталія Ігорівна

спеціаліст І категорії,

викладач дисциплін:
«Менеджмент та економіка соціокультурної сфери»
«Економіка підприємств і бухгалтерський облік»,
«Економіка та організація діяльності»,
«Громадянська освіта»,
«Бухгалтерський облік»,
«Економіка підприємства»,
«Основи маркетингу»

E-mail: nataliya.koptsyukh@pnu.edu.ua

Лазарович Ольга Миколаївна

спеціаліст вищої категорії, кандидат філологічних наук,

доцент кафедри слов’янських мов,

викладач дисципліни «Польська мова».

E-mail: olha.lazarovych@pnu.edu.ua

Детальніша інформація

Маланюк Тарас Зіновійович

спеціаліст I категорії,

кандидат педагогічних наук,

викладач дисципліни «Організація екскурсійного обслуговування»,
«Етнографія»,

член Екзаменаційної комісії.

E-mail: taras.malaniuk@pnu.edu.ua

Детальніша інформація

Поплавський Омелян Павлович

спеціаліст вищої категорії,

кандидат фізико-математичних наук,

доцент кафедри теоретичної фізики,

викладач дисциплін:
“Охорона праці та безпеки життєдіяльності”,
“Безпека життєдіяльності”,
“Безпека життєдіяльності та охорона праці”

E-mail: omelian.poplavskyi@pnu.edu.ua

Детальніша інформація

Рудейчук-Кобзєва Мар’яна Ярославівна

спеціаліст вищої категорії,

викладач дисциплін:
«Гігієна і санітарія у підприємствах готельного та ресторанного типу»,

«Біологія і екологія»

E-mail: maryana.rudeychuk-kobzyeva@pnu.edu.ua

Червінський Андрій Іванович

cпеціаліст вищої категорії,

кандидат історичних наук,

доцент кафедри географії та природознавства,

викладач дисциплін:
«Туристичне краєзнавство»
«Організація краєзнавчо-туристичної роботи»,

керівник практики

E-mail: andrii.chervinskyi@pnu.edu.ua

Детальніша інформація