Захист виробничої практики зі спеціальності “Туризм і рекреація”

Здобувачі освіти 3 курсу спеціальності «Туризм і рекреація» прозвітувались про підсумки проходження виробничої практики. Протягом шести тижнів вони мали можливість бути в ролі практиканта на базах практики: «ТОВ «Фірма Надія», «Відпочинково-ресторанний комплекс Коруна», готельний комплекс «Optima Collection Парк Готель», ресторан – театр «Кабукі», обласний краєзнавчий музей в місті Івано-Франківськ та інших туристичних закладах області. У результаті здобувачі освіти прозвітували про практичні навички й компетенції, які здобули в процесі практичної діяльності. В своїх виступах – презентаціях здобувачі освіти підкреслили важливість отримання теоретичних знань для набуття практичних умінь, охарактеризували свої враження від участі у технологічних процесах на різних туристичних підприємствах, відзначили роль адаптації і відповідального ставлення до виконання практичних завдань, які вирішували у виробничих умовах. Здобувачі також презентували свої матеріали і відеозвіти , де підкреслили важливість виробничої практики для повного розуміння технологічного процесу комплексного обслуговування туристів у готелях, ресторанах та музеях.

Під час презентації матеріалів були озвучені такі висновки :

  • в процесі теоретичного навчання вони отримали знання щодо технології і організації роботи закладів ресторанного і готельних господарств, туристичних агентств та музеїв, що визначає реальну можливість працювати в цих напрямках;
  • туристична діяльність, зокрема професійна діяльність туристичних агентств в сучасних реаліях переживає складний період, однак адаптувалася до нових вимог і викликів туристичного ринку;
  • висока роль професійності у фаховій роботі в туристичному секторі;
  • охарактеризували специфіку екскурсійного менеджменту, як важливої складової туристичного продукту;
  • необхідність систематичного навчання і рефлексії, щоб бути конкуретопроможним на ринку праці.

Особливо наголосили на важливій складовій розвитку туристичного ринку в Україні через інноваційні методи і канали просування туристичних продуктів. Практичним результатом виробничої практики також були проєкти відеоекскурсії та паспорта туристичного обєкта.

Вітаємо всіх здобувачів із успішним захистом виробничої практики та підтвердженим високим рівнем фахової підготовки. Свідченням фахової підготовки і професіоналізму є працевлаштування здобувачів освіти фахової передвищої освіти на рейтингових туристичних підприємствах міста.