Взаємодія зі стейкхолдерами: моніторинг якості ОПП «Туризм і рекреація»

Налагоджена та продуктивна співпраця із стейкхолдерами є запорукою якісної реалізації освітньо-професійної  програми, а отже і підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців. Циклова комісія професійної та практичної підготовки (спеціальність «Туризм і рекреація» ) активно проводить локальний монiторинг чинних освітньо-професійних  програм підготовки здобувачів Читати далі