Розширене засідання циклової комісії

Налагоджена та продуктивна співпраця із стейкхолдерами є запорукою якісної реалізації освітньо-професійної програми, а отже і підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців. Циклова комісія професійної та практичної підготовки (спеціальність «Туризм і рекреація» ) активно проводить локальний монiторинг чинних освітньо-професійних програм підготовки здобувачів Читати далі