Взаємодія зі стейкхолдерами: моніторинг якості ОПП «Туризм і рекреація»

Налагоджена та продуктивна співпраця із стейкхолдерами є запорукою якісної реалізації освітньо-професійної  програми, а отже і підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців. Циклова комісія професійної та практичної підготовки (спеціальність «Туризм і рекреація» ) активно проводить локальний монiторинг чинних освітньо-професійних  програм підготовки здобувачів із метою оцінювання якості освітніх послуг і визначення шляхів подальшого удосконалення змісту програм. З цією метою було проведено розширене засідання циклової комісії при участі стейкхолдерів. З привітальним словом виступили Полякова Т.В.- заступник директора коледжу з навчально-виховної роботи та Вольвин Е.М.- гарант освітньо-професійної програми, голова циклової комісії, яка представила освітньо-професійну програму «Туризм і рекреація», охарактеризувала обов’язкові та вибіркові компоненти освітнього процесу, що забезпечують  формування компетентностей та необхідних програмних результатів навчання. До обговорення активно долучилися стекхолдериі Гільтайчук Н.М.- керівник відділу кадрів ТОВ Фірма Надія», Суслик І.Ф.- керівник відділу культури, туризму, національностей та релігій Солотвинської селищної ради Івано-Франківської області, Беднарчик Г.М.-директор Івано-Франківського краєзнавчого музею, Побуцький С.О.-заступник з наукової роботи генерального директора національного заповідника «Давній Галич». Також у обговоренні брали участь і викладачі. Основні тези з виступів: продовження налагодження співпраці із стейкхолдерами, організації проходження різних видів практик здобувачами на базах практики стейкхолдерів, удосконалення змістового наповнення освітніх компонент з метою якісного формування результатів навчання, проведення  майстер-класів і тренінгів спікерами- практиками для здобувачів освіти. Беручи до уваги висловлені пропозиції, було прийнято рішення вважати освітньо-професійну програму «Туризм і рекреація» змістовною і  сфокусованою на практичний результат. Гарантка подякувала стейкхолдерам, викладачам  циклової комісії професійної та  практичної підготовки «Туризм і рекреація»  за моніторинг освітньо-професійних  програм і запросила до подальшої співпраці.