Використання ігрових форм при проведенні занять зі спеціальності “Туризм і рекреація”

Для здобувачів освіти спеціальності “Туризм і рекреація” (група Т – 21) було проведене відкрите семінарське заняття з дисципліни «Рекреаційна географія та географія туризму» на тему : «Міжнародний туризм як чинник міжцивілізаційної взаємодії і взаємозбагачення культур». Викладач Бартків Оксана Володимирівна презентувала інформацію про роль міжнародного туризму у сприянні міжкультурній взаємодії та взаємному збагаченні культур. Презентація надала загальне уявлення про те, як туризм може впливати на культурний обмін та розвиток міжнародного співробітництва. Проведено культурну вікторину, під час якої здобувачі освіти перевірили свої знання про культуру різних країн та їх туристичні атракції. Ця активність допомогла поглибити розуміння здобувачів освіти про різноманітність культурного спадку. Також була проведена гра «Культурний обмін», під час якої другокурсники були розділені на підгрупи і мали завдання представити традиції та кухню обраних країн. Ця форма роботи дозволила здобувачам освіти активізувати і поглибити розуміння культур інших народів та збагатити свої знання у форматі – створення культурного календаря. Такий формат проведення заняття у ігровій формі сприяє розширенню культурного кругозору та відкриває нові можливості для подальшого дослідження і самопізнання. На занятті були присутні завідувачка юридичного відділення Іванна Наконечна, голова циклової комісії «Туризм і рекреація» Елла Вольвин та викладачі інших дисциплін. Вони відзначили високий професійний рівень викладача , використання викладачем інноваційних підходів для взаємодії з групою і активізації підходів для самонавчання і самостійної роботи здобувачів освіти.