Використання інтерактивних форм та методів роботи на заняттях з німецької мови.

Вивчення другої іноземної мови відіграє важливу роль для здобувачів освіти, які обирають спеціальність «Туризм», є однією з ключових компетентностей та елементом успішної кар’єри майбутніх фахівців галузі туризму.

17 квітня 2024 р. для студентів 3 курсу спеціальності «Туризм» групи Т-31 було проведено відкрите семінарське заняття з дисципліни «Друга іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)» на тему «Essen und Trinken» («Їжа та напої»). Заняття було цікавим та корисним для практичної діяльності здобувачів освіти. Викладач Івасів Світлана Василівна використала на занятті різні форми і методи роботи. Інтерактивні методи та прийоми навчання – використання онлайн-сервісу Kahoot!” для контролю лексичного матеріалу, фото страв та меню ресторанів, відеоматеріали сприяли кращому засвоєнню теми заняття. Викладачка продемонструвала можливості використання штучного інтелекту для розвитку навичок діалогічного мовлення. Здобувачі освіти виконували різноманітні вправи – рольові ігри, діалоги, опрацьовували аудіо- та відеоматеріали до теми, виконували письмові вправи. Вони вивчили назви страв, напоїв німецькою мовою, вирази для обговорення уподобань у їжі, вчилися замовляти їжу та напої в ресторані чи кафе.

Оскільки туризм є галуззю, що має міжнародний характер, знання іноземних мов є ключовим елементом успішної кар’єри майбутніх фахівців цієї галузі. Знання мов допомагає їм спілкуватися з туристами з різних країн, розуміти їх потреби та вимоги, а також надавати їм якісний сервіс. Володіння декількома іноземними мовами відкриває нові можливості для роботи в готелях, туристичних агенціях, екскурсійних компаніях та інших сферах туризму.