Морально-етичні форми врегулювання конфлікту формують ментально здорову особистість

Важливою метою діяльності сучасного закладу освіти є формування і розвиток фізично та морально здорової, високоінтелектуальної особистості, здатної до постійного саморозвитку, самовиховання і самореалізації, провідними орієнтирами у життєдіяльності якої є загальнолюдські цінності, навчання розумінню самого себе та інших, своєчасна адаптація до Читати далі