Тренінг з «Основи психології» зі спеціальності «Туризм і рекреація»

 

Згідно з програмою вивчення навчальної дисципліни «Основи психології» здобувачі освіти групи Т-31 ознайомились із темою «Конфлікти та способи їх вирішення». На практичному занятті, у форматі – тренінг, викладач Гоцуляк К.І. розповіла про види конфліктів, ознайомила із фазами його проходження. Також разом із третьокурсниками моделювали конфліктні ситуації та намагалися знаходити шляхи їх вирішення. В процесі комунікації записували асоціації до слова «конфлікт», вчилися взаємодіяти, домовлятися, відстоювати власну позицію, поступатися на благо інших інтересів. У ході практичних навичок здобувачі освіти поглибили знання про конфлікт та стилі поведінки при ньому, вчилися оволодівати навичками конструктивного спілкування й соціальної взаємодії; раціонально й послідовно діяти в конфліктних ситуаціях; контролювати і стримувати власні емоції.

Характерно, що дану тему також просили розглянути у практичному форматі наші стейкхолдери – ТОВ «Фірма Надія», задля формування у здобувачів освіти професійних якостей ефективної комунікації і вирішення конфліктних ситуацій у виробничих умовах.

Разом до перемоги!