Захист звітів виробничої практики на 4 курсі спеціальності “Туризм”

26 рудня 2023 р. відбувся захист звітів виробничої практики здобувачами освіти спеціальності «Туризм» групи Тк-41. Всі здобувачі освіти підготували матеріали та відеозвіти про проходження практики на різноманітних підприємствах міста Івано-Франківська і області. Приймала звіти заступник директора з навчально-виробничого роботи Чупровська М.Я. та керівник практики від коледжу Вольвин Е.М. Ця практика є завершальною у процесі фахової підготовки студентів, будучи продовженням виробничої практики навчально-практичного циклу. Метою виробничої практики було подальше вдосконалення вмінь та навиків комунікації під час залучення до різних видів туристичної діяльності, формування навичок роботи та поглиблення розуміння основних напрямків туристичного обслуговування в готельно – ресторанному та туристичному бізнесі, також розуміння екскурсійного менеджменту і закріплення знань та умінь, отриманих під час вивчення теоретичних дисциплін, удосконалення практичних навичок роботи у фаховій діяльності. На захисті здобувачі освіти розповідали не лише про процес занурення у роботу під час практики (ознайомлення та участь з основних напрямків готельної, ресторанної та туристичної діяльності, також з експозиційною, фондовою, пам’яткоохоронною роботою музейних фондів), а й демонстрували розроблені концепції swot аналізу діяльності підприємств. Враження про практику доповнювалися рефлексіями здобувачів освіти, описом окремих видів діяльності, дискусією щодо характеристики особливостей фахової діяльності, визначенням перспектив майбутньої професійної діяльності. Після завершення захисту викладачі подякували здобувачам освіти за виконану роботу та побажали їм успіхів при здачі комплексного кваліфікаційного іспиту та у
майбутньому професійному житті.

Разом до перемоги!