Книги – джерело знань

Студенти третього курсу спеціальності «Туризм» провели зустріч в бібліотеці Івано-Франківського фахового коледжу. Завідувач сектору відділу обслуговування наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету Кузюк Л. Я. надала професійну інформативну допомогу, щодо наукових джерел і підручників професійного циклу з питань туризму. Нагадала студентам умови і правила користування бібліотечним фондом, електронними підручниками та каталогами, репозитарієм Прикарпатського університету. Наголосила, що самостійна робота студентів з підручниками і джерелами різного формату (паперовими чи електронними) покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної практичної роботи в туристичній сфері та забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. Також наголосила, що читання книжок відіграє провідну роль у процесі закріплення студентами теоретичних знань, які вони будуть використовувати в майбутньому, щоб стати кваліфікованими спеціалістами. Студенти з інтересом і цікавістю прослухали професійну інформацію, також задавали питання щодо новинок туристичної літератури.

Разом до перемоги!