Захист виробничої практики у студентів третього курсу спеціальності “Туризм”

23 червня 2023 року відбувся публічний захист виробничої практики студентів
спеціальності «Туризм» групи Тк-31. Виробнича практика студентів є одним із
найважливіших видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття
виробничих навиків для самостійного прийняття рішень в реальних виробничих
умовах. Вона покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної практичної
роботи в туристичній сфері та забезпечити належний рівень їхньої професійної
підготовки. Виробнича практика відіграє провідну роль у процесі закріплення
студентами тих теоретичних знань, які вони здобули під час навчання та
допомагає в майбутньому стати кваліфікованими спеціалістами.

Доповіді студентів слухали: керівник-методист к.і.н., доцент Андрій Іванович
Червінський, голова циклової комісії професійної та практичної підготовки,
спеціаліст вищої категорії Елла Михайлівна Вольвин та заступник директора з
навчально-виробничої роботи Марта Ярославівна Чупровська, котрі відзначили
високий рівень підготовки деяких студентів та підкреслили творчий підхід у
виконанні індивідуального завдання щодо підготовки відеосюжетів з баз
практики.

Разом до перемоги!