Захист курсової роботи

8 листопада відбувся захист курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» студентами четвертого курсу спеціальності «Туризм». Захист відбувався публічно в офлайн форматі. Студентами були підготовлені презентації, що дало можливість майбутнім працівникам туристичної галузі почути виступи свої одногрупників і презентувати своє дослідження. Основна мета написання курсової роботи – це самостійна робота студентів над проблемою, аналіз теоретичних джерел і вироблення пропозицій стосовно практичної реалізації досліджуваного питання. Тематика була  різноманітна і різнопланова; це і управлінські процеси на туристичних підприємствах, адаптація працівника в сучасних умовах роботи на підприємстві, конфлікти і їх вругулювання, планування і організація робочих процесів, мотиваційна політика і важелі впливу на ефективну роботу працівників сфери обслуговування. Також цікавими були роботи з питань бізнес комунікації , етапів формування кар’єри та особливості управлінського процесу в кризових умовах. Об’єктами дослідження були туристичні компанії і заклади готельно-ресторанного типу. Найважливіще, що студенти в своїй дослідницькій роботі спроєктували свої теоретичні знання з менеджменту в практичну площину. Кращими курсовими роботами були дослідження Розквас Жанни і Проскуренко Софії.

Як результат, студентами були запропоновані пропозиції по досліджуваних проблемах. Вони були різними:  практичними, аргументованими,  креативними і деколи в чомусь незвичними і нетиповими. Однак, найважливіша їх цінність – дослідницький підхід і індивідуальне бачення у вирішенні проблемного питання. Віримо, що наші випускники в майбутньому поповнять кагорту професійних управлінців сфери обслуговування в Україні, деякі з них стануть відомими готельєрами і рестораторами та власниками туристичних компаній.

Разом до перемоги!