Захист курсових робіт студентів з дисципліни “Основи менеджменту”

12 листопада 2021 року відбувся захист курсових робіт студентів четвертого курсу спеціальності «Туризм» з дисципліни «Основи менеджменту».
Основною метою роботи є вироблення у майбутніх фахівців туристичної сфери компетенцій, щодо вивчення і аналізу наукової і практичної проблематики з менеджменту. В умовах, що характеризуються безперервними змінами соціально-економічного середовища, потрібна швидка адаптація молодих фахівців до виробничих ситуацій. У своїй майбутній діяльності вони також будуть вирішувати широке коло завдань, пов’язаних з дослідженням середовища бізнесу, підвищенням ефективності роботи підприємства і персоналу, пошуком шляхів виходу підприємств з кризового стану, обґрунтуванням управлінських рішень. Для успішного вирішення таких завдань необхідне розуміння студентами ролі підприємства в умовах ринкової конкуренції.
Відповідно до поставленої мети були підготовлені роботи , де теоретичні знання переходили в практичну площину. У всіх дослідженнях студентами був проведений аналіз практичного досвіду управлінських процесів, на прикладі конкретної бази практики , де вони проходили виробничу практику на 3 курсі.
Під час презентації роботи студенти вміло поєднували теоретичний матеріал і практичні знання. Подавали цікаві пропозиції з питань менеджменту на туристичних підприємствах, використовуючи об’єктивні аргументи і практичні докази.