Нормативні документи

Укази Президента

Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013 “Про невідкладні заходи забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”

Накази МОН

Наказ Міністерства освіти України 08.04.1993 № 93 «Про затвердження «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»

Положення

«Проект Положення про практику студентів вищих навчальних закладів (09.02.2011 року)»

Рекомендації

Рекомендації про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (ухвала Вченої ради ДНУ “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” від 24.04.2013, протокол № 5)

Нормативні документи університету та коледжу

Положення про організацію та проведення практики у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Схвалено на засіданні Вченої Ради університету 26.03.2013, протокол № 3)

Положення про організацію та проведення практики в Івано-Франківському коледжі Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Схвалено на засідання Педагогічної ради коледжу 31.08.2016, протокол № 1)