Початок виробничої практики у студентів третього курсу

3 грудня 2021 року відбулася інструктивно- настановча нарада студентів третього курсу спеціальності «Туризм» перед виходом на виробничу практику.  Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі Читати далі