Початок виробничої практики у студентів третього курсу

3 грудня 2021 року відбулася інструктивно- настановча нарада студентів третього курсу спеціальності «Туризм» перед виходом на виробничу практику.

 Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних в освітньому закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Під час виробничої діяльності студенти  вирішують широке коло завдань, пов’язаних з вивченням роботи підрозділів туристичних закладів, в тому числі готельно-ресторанного сектору. Проводять дослідження маркетингового середовища  бізнесу, вивчають  форми і шляхи просування туристичного продукту, також вивчають методи підвищення ефективності роботи туристичного підприємства в умовах кризової ситуації в Україні і світі, пов’язаної з викликами сьогодення.

Саме тому, для успішного вирішення поставлених завдань необхідне розуміння студентами ролі підприємства , механізмів управління, методів формування рекламної політики і створення умов ефективної роботи персоналу в умовах ринкової конкуренції. 

В сучасних умовах, що характеризуються безперервними змінами соціально-економічного середовища, потрібна швидка адаптація фахівців з туризму до виробничих ситуацій.  Під час виробничої діяльності студенти  вирішують широке коло завдань, пов’язаних з вивченням роботи підрозділів туристичних закладів, в тому числі готельно-ресторанний сектор. Проводять дослідження маркетингового середовища  бізнесу, вивчають  форми і шляхи просування туристичного продукту, також вивчають методи підвищення ефективності роботи туристичного підприємства в умовах кризової ситуації в Україні і світі, пов’язаної з викликами сьогодення. Саме тому, для успішного вирішення поставлених завдань необхідне розуміння студентами ролі підприємства , механізмів управління, методів формування рекламної політики і створення умов ефективної роботи персоналу в умовах ринкової конкуренції.