Навчально-методична робота

ектс

Освітньо-професійна програма_туризм_ 2020

 

План роботи циклової комісії професійної та практичної підготовки спеціальності

 

Навчальний план фахового молодшого бакалавра_Туризм_2020

Робочий навчальний план_1 курс_2020

Робочий навчальний план_2 курс_2020

Робочий навчальний план_3 курс_2020

 

Навчальні дисципліни

 

Робочі програми

 

Силабус

 

Програмові вимоги _ Гігієна і санітарія в підприємствах готельного та ресторанного типу_2021-22н.р.

Програмові вимоги _ Організація екскурсійного обслуговування_2021-22н.р.

Програмові вимоги _Організація та технологія обслуговування в закладах ресторанного господ._2021-22н.р.

Програмові вимоги_Естетичне оформлення готелів та ресторанів_2021-22н.р.

Програмові вимоги_Іноземна мова за професійним спрямуванням (англ)-2021-22н.р.

Програмові вимоги_Іноземна мова за професійним спрямуванням(англ)_ККІ_2021

Програмові вимоги_Організація та технологія обслуговування в готелях_2021-22н.р.

Програмові вимоги_Основи менеджменту_2021-22н.р. Програмові вимоги_Стандартизація в готелях і ресторанах_2021-22н.р.

Програмові вимоги_Технологія і організація туристичного обслуговування_2021-22н.р.

 

Тематика_курсових_проєктів_Основи менеджменту_2021-22н.р.

Тематика курсових проєктів _Організація екскурсійного обслуговування_2020-21н.р.

Методичні рекомендації для написання_курсової роботи_Основи менеджменту

Методичні-рекомендації-_-Організація-екскурсійного-обслуговування_2020-21н.р.